صفحه اصلی مشتریان سبد کالا شعب تامین کنندگان درباره ما نمایندگی ها تماس با ما
1393/11/11
.:: پیوندها ::.
.:: خرید اینترنتی ::.
.:: ورود ::.
 

 

  
1234.jpg                                                                        شرکت سبحان دارو
 
لیست محصولات شرکت سبحان دارو
نام محصولنوع محصول
دراژه آتنولول 50 م گ 100 عدراژه
دراژه آتنولول 100 م گ 30 عدراژه
دراژه آتورواستاتين 10 م گ 30 عدراژه
دراژه آتور واستاتين 20 م گ 30 عدراژه
دراژه آتورواستاتين 40 م گ 30 عدراژه
دراژه آلزانتين 10 م گ 30 عدراژه
قرص آملوديپين 5 م گ 30عقرص
قرص ازتكس(ازتيمايب)10 م گ 30عقرص
قرص استامينوفن 325 م گ 100عقرص
قرص استا كدين (‌استامينوفن كدئين ) 50عقرص
قرص اكس كارپين 150 م گ 100عقرص
قرص اكس كارپين 300 م گ 100عقرص
قرص اگزازپام 10 م گ 100عقرص
قرص الانزاپين 5 م گ 100عقرص
قرص آلپرازولام0/5 م گ 100عقرص
قرص آلپرازولام 1 م گ 100 عقرص
کپسول امپرازول 20 م گ 14عکپسول
قرص انالاپريل 5 م گ 100 عقرص
قرص انالاپريل 20 م گ 100 عقرص
دراژه ايمي پرامين 10 م گ 100 عدراژه
دراژه ايمي پرامين 25 م گ 100 عدراژه
دراژه ايمي پرامين 50 م گ 100 عدراژه
قرص پريميدون 250 م گ 100 عقرص
دراژه تري فلوپرازين 1 م گ 100 عدراژه
دراژه تري فلوپرازين 2 م گ 100 عدراژه
دراژه تري فلوپرازين 5 م گ 100 عدراژه
قرص تريامترن اچ 100عقرص
قرص توپيرامات 25 م گ 60 عقرص
قرص توپيرامات 50 م گ 60 عقرص
قرص توپيرامات 100 م گ 60 عقرص
قرص دايميتيكون 40 م گ 100 عقرص
قرص ديازپام 2 م گ 100 عقرص
قرص ديازپام 5 م گ 100 عقرص
قرص ديازپام 10 م گ 100 عقرص
دراژه ديپيريدامول 25 م گ 100 عدراژه
دراژه ديپيريدامول 75 م گ 100 عدراژه
دراژه ديكلوفناك 25 م گ 100 عدراژه
دراژه ديكلوفناك 50 م گ 100 عدراژه
دراژه ديلتيازم 60 م گ 100 عدراژه
دراژه ريسپريدون 1 م گ 100 عدراژه
دراژه ريسپريدون 2 م گ 100 عدراژه
دراژه ريسپريدون 3 م گ 100 عدراژه
دراژه ريسپريدون 4 م گ 100 عدراژه
دراژه سرترالين 50 م گ 30 عدراژه
دراژه سرترالين 100 م گ 30 عدراژه
دراژه سيتالوپرام 20 م گ 30 عدراژه
دراژه سيتالوپرام 40 م گ 30 عدراژه
قرص سيزاپرايد 10 م گ 100 عقرص
دراژه فلووكسامين 50 م گ 30 عدراژه
دراژه لووكس (فلووكسامين) 100 م گ 15 عدراژه
قرص كاربامازپين 200 م گ 100 عقرص
دراژه كلرديازپوكسايد 5 م گ 100 عدراژه
دراژه كلرديازپوكسايد 10 م گ 100 عدراژه
قرص كلسيم دي 50 عقرص
قرص كلوزاپين 25 م گ 100 عقرص
قرص كلوزاپين 100 م گ 30 عقرص
قرص كلونازپام 1 م گ 100 عقرص
قرص كلونازپام 2 م گ 100 عقرص
دراژه كليدينيوم سي 100 عدراژه
قرص كوتريموكسازول بزرگسالان 100 عقرص
قرص لاموژين (لاموتريژين) 25 م گ 100 عقرص
قرص لاموژين (لاموتريژين) 50 م گ 30عقرص
قرص لاموژين (لاموتريژين) 100 م گ 50عقرص
قرص لوراتادين 10 م گ 100 عقرص
دراژه ملوكاست (مونته لوكاست) 5 م گ 50 عدراژه
دراژه ملوكاست(مونته لوكاست) 10 م گ 60عدراژه
دراژه نورتريپتيلين 10 م گ 100 عدراژه
دراژه نورتريپتيلين 25 م گ 100عدراژه
قرص نيكوتينيك اسيد 25 م گ 100 عقرص
قرص نيكوتينيك اسيد 100 م گ 100 عقرص
دراژه والسارتان 80 م گ 100 عدراژه
دراژه والسارتان 160 م گ 100 عدراژه
دراژه وراپاميل 40 م گ 100 عدراژه
دراژه وراپاميل 80 م گ 100 عدراژه
قرص هالوپريدول 0/5 م گ 100 عقرص
قرص هالوپريدول 5 م گ 100 عقرص
دراژه هيدرالازين 10 م گ 100 عدراژه
دراژه هيدرالازين 25 م گ 100 عدراژه
دراژه هيدرالازين 50 م گ 100 عدراژه
قرص هيدروكلرتيازيد 50 م گ 100 عقرص
ژل اريترومايسين 2% 1 عژل
پماد بتامتازون 1 عپماد
کرم بتامتازون 1 عکرم
ژل پيروكسيكام 0/5% 1 عژل
کرم تولنفتات 1% 1 عکرم
ژل ديكلوفناك 1% 1 عژل
کرم سيلور سولفاديازين 50 گ 1 عکرم
کرم سيلور سولفاديازين 500 گ 1 عکرم
کرم كالامين 8% 1 عکرم
کرم كروتاميتون 10% 1 عکرم
ژل كليندامايسين 1% 1 عژل
ژل مترونيدازول 0/75% 1 عژل
پماد متيل ساليسيلات 1عپماد
پماد ويتامين آ + د 1عپماد
کرم هيدروكينون 2% 1عکرم
کرم هيدروكينون 4% 1 عکرم
قطره استامينوفن 1 عقطره
قطره بيلي ناستر 1 عقطره
قطره ويتامين آ + د 1 عقطره
قطره هالوپريدول 1 عقطره
صفحه اصلی | تامین کنندگان | شعب | سبد کالا | تماس با ما| اخبار
کلیه حقوق این وبسایت متعلق به شركت مديريت منابع تجاري ايده گستران زمان می باشد .
طراحی و اجرا : شركت محاسب ارقام خاورمیانه