آگهی فراخوان _دعوت از شرکت يا موسسات حمل ونقل وباربری

واحد حمل و نقل درون شهري و حومه و همچنین برون شهری شرکت پخش دارویی ممتاز در راستای افزايش اثربخشي و کارايي در ارائه خدمات حمل کالا وبار و همچنین روزآمد سازي و ارتقاء سطح کيفي دانش،توانايي و مهارت ها ، در نظر دارد طبق جدول ذيل نسبت به واگذری حمل کالا وقرارداد باشرکت و موسسه حمل ونقل با صلاحيت و مورد تأييد اقدام نمايد. لذا از متقاضيان واجد شرايط دعوت مي­گردد پیشنهاد و درخواست کتبی خود را به اين شرکت تحويل نمايند.

 

ردیف

شرح شرایط حضور در مناقصه

1

تکمیل فرم شماره 1

2

آشنا با قوانين و مقررات حمل و نقل بار،سازمان راهداری،پلیس راه

3

ارسال کپی مدارک اصل سند باربری ،کپی قراردادبا بیمه ورزومه های کاری

4

تکمیل و ارسال فرم شماره 2 لیست کرایه پیشنهادی در قالب کامیونهای مسقف3تن ،5تن ،10تن ویخچالی موتور روشن به صورت خوانا وبدون قلم خوردگی

5

مهلت قبول پيشنهادات  ارسالی حداکثر تا ١٠ روز پس از انتشار آگهي مي باشد
   

متقاضي مي­بايست نسبت تکمیل فرم ومعرفي  رزومه کاری و همچنين لیست قیمت پيشنهادي خود اقدام نموده ؛آن را به آدرس تهران خیابان ملاصدرا ، شیخ بهایی شمالی ، کوچه امداد غربی پلاک 27 با کد پستی 1993756183 شرکت مدیریت منابع تجاری ایده گستران زمان "پخش ممتاز"  ارسال نمايد.  

متقاضيان جهت اطلاع از رد یا قبول بسته پیشنهادی مي توانند همه روزه از ساعت ٨ لغايت 14 با شماره تلفن89391 داخلی 2729 واحد حمل ونقل شرکت تماس حاصل فرمايند.

 فرم شماره 1

 فرم شماره 2